PCPM - logo Polish Center for
International Aid

 

MASAR

How to solve the problems of cities in northern Iraq?

Iraqi Kurdistan has become a rescue for almost a million refugees. Families who fled the persecution of the Islamic State or the terror of the war in Syria. Cities are expanding at a dizzying pace here, and local authorities and institutions need expert support to be able to face a number of challenges and problems of the entire region.

Liban: skutki konfliktu w Syrii

Działania na rzecz wzmocnienia zdolności władz lokalnych w Libanie w radzeniu sobie z demograficznymi skutkami konfliktu w Syrii

Irak: wsparcie lokalnych instytucji i samorządów

W północnym Iraku Fundacja PCPM wdraża program MASAR mający na celu wsparcie lokalnych instytucji i samorządów w radzeniu sobie ze skutkami szeroko rozumianego konfliktu w Syrii. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszu MADAD i realizowany przez konsorcjum europejskie, w którego skład wchodzi Fundacja PCPM, Związek Gmin Holenderskich(VNG), Katalońska Agencja Rozwojowa(ACCD) i Związek Gmin Duńskich(KL).