Aktualności PCPM

Wsparcie rolnictwa 2013

Projekt jest interwencją promującą rozwój przedsiębiorczości, skierowaną na rozwój gospodarczy poprzez stwarzanie nowych źródeł dochodów dla wybranej grupy beneficjentów – drobnych rolników Dystryktu Hebrońskiego i Betlejemskiego.
Czytaj więcej

Wsparcie rolniczej spółdzielni kobiecej w Al-Jalama 2014

Al-Jalama leży w bezpośrednim sąsiedztwie muru bezpieczeństwa, na granicy z Izraelem. Wieś sklasyfikowana została w systemie humanitarnym OCHA jako lokalizacja poszkodowana wyburzeniami domów i zniszczeniem zasobów rolnych w związku z...
Czytaj więcej

Palestyna

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej działa na terenie Zachodniego Brzegu Jordanu od 2010 roku.
Czytaj więcej

PCPM w Palestynie

Autonomia Palestyńska powstała w 1994 roku na mocy porozumienia palestyńsko-izraelskiego jako struktura administracyjna tymczasowo zarządzająca obszarem Zachodniego Brzegu Jordanu oraz Strefą Gazy. Obszary te wspólnie funkcjonują pod nazwą Palestyna.
Czytaj więcej

Palestyna 2012

Realizacja projektu "wsparcie rolnictwa" w 2012 roku.
Czytaj więcej