PCPM - logo Polish Center for
International Aid

 

Tanzania

Poles are training emergency services in Tanzania. The Polish Aid flagship program implemented by PCPM in Africa

A Thousand medical workers employed by PCPM are conducting training for sixty instructors and 120 members of emergency services in Tanzania. This new flagship project will provide a range of training and medical equipment in addition to training. Thanks to us, safety in the region of Tanzania's largest metropolitan area, Dar es Salaam, will significantly improve in two years.

Polacy szkolą w Tanzanii służby ratunkowe. To flagowy program Polskiej pomocy realizowany przez PCPM w Afryce

60 instruktorów, 120 członków służb ratunkowych i tysiąc pracowników medycznych, zostanie przeszkolonych przez Fundację PCPM w Tanzanii. To nowy flagowy projekt, który poza szkoleniami zapewni też szereg wyposażenia szkoleniowego i medycznego. Dzięki nam za dwa lata znacznie poprawi się bezpieczeństwo w regionie największej aglomeracji Tanzanii - Dar es Salaam.

Tanzania: wsparcie medycyny ratunkowej

Ratownictwo medyczne w Tanzanii jest nowym zawodem, którego ramy są wciąż formowane. Pierwsi absolwenci w tym kraju ukończyli naukę na kierunku Medycyna Ratunkowa zaledwie w 2013 roku. By wspomóc działania na rzecz budowy tego kluczowego w funkcjonowaniu państwowej służby zdrowia sektora, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi programy wsparcia z obszaru medycyny ratunkowej w regionie Dar es Salaam - największego i najliczniejszego miasta Tanzanii.