PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

UNICEF

PCPM prowadzi infolinię oświatową dla osób z Ukrainy w Polsce

Do końca roku Fundacja PCPM będzie prowadzić infolinię oświatową dla osób z Ukrainy w Polsce. Od początku miesiąca inicjatywa będzie prowadzona samodzielnie przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), wciąż pod numerem +48 22 100 13 00.

The PCPM runs an education hotline for Ukrainian refugees

The PCPM Foundation will run the education hotline for Ukrainian refugees in Poland until the end of this year. From the start of this month, the Polish Center for International Aid(PCPM) will run it individually, however still at (+48) 22 100 13 00.

Що робити, якщо в школі немає місця для моєї дитини? – українські батьки запитують – ми відповідаємо

«Наразі нам найбільше телефонують батьки підлітків, які в новому навчальному році мають піти до загальноосвітніх шкіл у Польщі», – повідомив керівник відділу «гарячої лінії» (+48) 22 100 13 00 з питань освіти для біженців з України в Польщі, Роман Сікоцінський.

What if the school does not have a place for my child? – Ukrainian parents ask – We answer

We are currently getting the most calls from parents of teenagers who are supposed to go to secondary schools in the new school year in Poland, said the head of the hotline office (+48) 22 100 13 00 for education for refugees from Ukraine in Poland, Roman Sikotsinskyi.

Co mam zrobić, by moje dziecko poszło do szkoły, gdy tam brakuje miejsc? – pytają ukraińscy rodzice. Odpowiadamy

Obecnie najwięcej telefonów dostajemy od rodziców nastolatków, którzy w nowym roku szkolnym w Polsce powinni pójść do szkół ponadpodstawowych - mówił szef biura infolinii +48 22 100 13 00 ds. edukacji dla uchodźców z Ukrainy w Polsce Roman Sikotsinskyi.

PCPM razem z UNICEF uruchomiło infolinię dotyczącą edukacji osób z Ukrainy w Polsce

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) wspólnie z UNICEF i Ministerstwem Edukacji i Nauki uruchomiło infolinię dedykowaną uchodźcom z Ukrainy - uczniom i studentom oraz ich rodzicom i opiekunom. Zadzwońcie +48 22 100 13 00, by uzyskać więcej informacji.

Infolinia | Гаряча лінія | Горячая линия

Klauzula informacyjna dot. kontaktu z Administratorem poprzez centralę telefoniczną. | Інформаційний пункт щодо зв'язку з Адміністратором через телефонну станцію. | Информационный пункт связи с Администратором через телефонную станцию.