Aktualności PCPM

W Światowym Dniu Uchodźcy wraz z UNHCR rozpoczynamy realizację...

W Światowym Dniu Uchodźcy Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w partnerstwie z biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) rozpoczęło realizację programu zapomóg finansowych dla uchodźców z Ukrainy w...
Czytaj więcej