Zakończyła się rekrutacja do Zespołu Ratunkowego PCPM

rekrutacja2016

Rekrutacja do Zespołu nie była łatwa. W ramach pierwszego etapu należało wysłać wymagane dokumenty aplikacyjne, w celu sprawdzenia warunków formalnych, takich jak wykształcenie medyczne, doświadczenie zawodowe (minimum rok pracy w zawodzie), znajomość języków obcych i dyspozycyjność w nagłych sytuacjach.

rekrutacja2016-2

Przez miesiąc ponad 80 osób chcących uczestniczyć w misjach ratunkowych na świecie przesłało zgłoszenia. Po analizie dokumentów aplikacyjnych do drugiego etapu zakwalifikowało się 30 osób.

rekrutacja2016-1

Następny etap rekrutacji miał na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydatów i odbył się w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jego uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup, w których realizowali przygotowane przez obecnych członków Zespołu zadania sprawdzające zarówno standardową wiedzę medyczną, jak i umiejętność działania w warunkach, gdy szpital jest niedostępny, a zasoby i możliwości diagnostyczne ograniczone, czy też w przypadku przedłużającej się opieki nad pacjentem w terenie. Uczestnicy postawieni zostali w sytuacjach, w jakich mogliby znaleźć się podczas wyjazdu w rejon katastrofy , sprawdzono w ten sposób ich odporność na stres i zdolność pokonywania słabości. Etap ten sprawdzał również ich umiejętności pracy w grupie, a także zmysł komunikacji.

rekrutacja2016-3

Ostatni etap rekrutacji przeszło 10 lekarzy, 7 ratowników medycznych i 2 pielęgniarki, którzy stali się tym samym integralną częścią Zespołu Ratunkowego PCPM. Nowi członkowie wkrótce rozpoczną szkolenia przygotowujące ich do wyjazdów na misje ratownicze.