PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Archiwum: listopad 2022

Działanie w ekstremalnych warunkach z ciężkimi ranami. Zespół EMT przeszedł szkolenie w zakresie działań w strefie podwyższonego zagrożenia

Nasz zespół EMT odbył szkolenie z działań w strefie podwyższonego zagrożenia. „Nas interesuje praktyka” – mówi doktor Paweł Szczuciński. Jak zauważa instruktor naszych medyków, w tym szkoleniu chodzi o jak najszybsze udzielenie pomocy i ewakuacje poszkodowanego ze strefy zagrożenia.

Action in extreme conditions, dealing with severe wounds. The Emergency Medical Team PCPM completed a course in high-danger zone

Our Emergency Medical Team has completed a course on actions in a high-danger zone. ‘We focus on practical skills’ – said Doctor Pawel Szczunski. As our instructor pointed out, a crucial skill in this course is to give first aid quickly and evacuate the victim from a dangerous area.

Equality versus equity. How complementary approaches are required to support vulnerable Ukrainian refugees

Equality versus equity is a joint paper prepared by a team of NRC and PCPM experts exploring the social assistance extended to refugees from Ukraine who arrived in Poland since the escalation of the war in February 2022.

Rejestracja do pomocy pieniężnej w Lubline | Реєстрація на грошову допомогу в Любліні

Fundacja PCPM uruchomiła ankietę, za pomocą której uchodźcy z Ukrainy mieszkający w województwie lubelskim mogą otrzymać wsparcie finansowe od UNHCR, a także pomoc innych organizacji partnerskich. | Фундація PCPM запустила анкету, за допомогою якої біженці з України, які проживають в Люблінському воєводстві, можуть отримати фінансову підтримку від УВКБ ООН, а також допомогу від інших партнерських організацій.

Władze i mieszkańcy stolicy Libanu beneficjentami programu „Cash for Work” realizowanego w Bejrucie przez PCPM

Władze stolicy Libanu podkreślają dużą efektywność pomocy, jaką PCPM niesie miastu przez program „Cash for Work”, czyli zlecanie drobnych prac infrastrukturalnych i porządkowych lokalnej społeczności. Beneficjentami programu są też najbiedniejsi mieszkańcy Bejrutu – zarówno Libańczycy, jak i Syryjczycy – dla których praca zapewniana przez PCPM jest często jedynym źródłem dochodu.

Challenging winter approaches Ukraine. The PCPM foundation delivers indispensable aid along with the CARE organization

The Polish Center for International Aid and CARE recently delivered financial aid to 6.000 people and made 11 transports with materials to internally displaced persons(IDPs) from the Eastern part of the country. Thanks to economic resource distribution, we were able to finance the next set of aid, which will help them survive the upcoming winter.

Nadchodzi ciężka zima w Ukrainie. Fundacja PCPM razem z CARE dostarcza niezbędną pomoc

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej współpracując z CARE dostarczyło już pomoc finansową dla 6 tys. osób oraz przeprowadziło 11 transportów z pomocą materialną dla tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia domu (IDPs) ze wschodniej Ukrainy. Dzięki gospodarnemu dysponowaniu środkami udało się sfinansować kolejne wsparcie, które pozwoli im przetrwać nadchodzącą zimę.

Work tender notice for repair works and thermomodernization

Improvement of thermal insulation and minor repairs in the centers for Ukrainian refugees