Fundacja PCPM dołącza do programu HERoS, by skuteczniej zwalczać pandemię COVID-19 na świecie

  • Celem programu HERoS (Health Emergency Response In Interconnected Systems) jest poprawa skuteczności reagowania na skutki pandemii
  • Ważną rolę w tym pełnią międzynarodowe zespoły medyczne, które tak jak Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM, niosły ekspercką pomoc medyczną od początku pandemii
  • Analiza dotychczasowych misji pozwoli wypracować nowe standardy reagowania kryzysowego. I wykorzystać nowe narzędzia, takie jak drony do dostarczania szczepionek

Zakłócenia w łańcuchach dostaw medycznego sprzętu, brak możliwości leczenia pacjentów i rozprzestrzenianie się błędnych informacji utrudniało skuteczną reakcję na COVID-19 na całym świecie, co było widoczne zwłaszcza na początku pandemii. Program HERoS, do którego dołączyła Fundacja PCPM, ma integrować dynamikę zachowań w warunkach ograniczonych zasobów dostawców usług zdrowia publicznego, a więc wypracować rozwiązania, dostarczać rzetelne informacje i logistyczne wsparcie, które w kryzysowej sytuacji pozwoli państwom na całym świecie skuteczniej zmierzyć się z zagrożeniem. A w efekcie lepiej zadba o bezpieczeństwo obywateli. Celem ogólnym programu HERoS jest poprawa skuteczności i wydajności reakcji. HERoS tworzy i dostarcza rozwiązania i wytyczne dla lepszego zarządzania kryzysowego, koncentrując się na medykach – osobach reagujących na sytuacje kryzysowe w zakresie zdrowia publicznego, by jak najlepiej zadbać o ich potrzeby. Ważne, by dzięki eksperckiemu wsparciu mogli lepiej samoorganizować się, mądrze koordynować działania i szybko dopasowywać się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Aby osiągnąć ten cel, HERoS będzie wspierać innowacje organizacyjne i techniczne, takie jak wykorzystanie dronów przy dystrybucji szczepionek.

Międzynarodowe zespoły medyczne, takie jak Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM, Włoski Czerwony Krzyż oraz Projekt Nadzieja są bezpośrednio zaangażowane w cały proces. Ich doświadczenie i wiedza jest podstawą do wypracowania jak najskuteczniejszych standardów dla całego globu. Badania prowadzone są w okresie od kwietnia 2020 r. do marca 2023 r.

HERoS jest projektem w ramach programu Horyzont 2020 finansowanym w ramach projektu „SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic” call.

PCPM.org.pl/ratownicy

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)