Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM szuka lekarzy i pielęgniarek. Rusza rekrutacja

Rekrutacja wolontariuszy do tej elitarnej grupy jest kilkuetapowa. Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM to jedyny w Polsce i jeden z kilku w Europie zespołów szybkiego reagowania, z doświadczeniem ratowania ludzi po trzęsieniach ziemi, powodziach czy kryzysach humanitarnych. Przez ostatni rok niósł ekspercką pomoc medyczną w Azji, Afryce i Europie, przygotowując placówki medyczne w Kirgistanie, Tadżykistanie, Etiopii, Libanie, a nawet na Madagaskarze do leczenia pacjentów z COVID-19 i walki z pandemią koronawirusa. Członkowie Zespołu dziś wspierają swoje macierzyste placówki oraz szpitale tymczasowe w całej Polsce, ale rok temu bez wahania ruszyli wspomóc swoich włoskich kolegów w Brescii w szczycie pandemii na południu Europy.

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM szuka medyków, którzy także chcą nieść ekspercką pomoc na świecie

– Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest jednym z 30 certyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zespołów medycznych w ramach systemu Emergency Medical Teams. Do 2020 nasze przygotowania skupiały się na pomocy ofiarom nagłych katastrof, takich jak trzęsienia ziemi. Od marca 2020 roku jesteśmy jednak jednym z najbardziej aktywnych zespołów medycznych, działających pod egidą WHO w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Od stycznia 2021 roku możemy także realizować misje pod auspicjami Unii Europejskiej, zaś potrzeby na wsparcie polskich specjalistów jest ogromne. Tylko od stycznia 2021 roku dostaliśmy zaproszenie do wsparcia szpitali aż ośmiu państwach w zakresie walki z pandemią COVID-19. Współpraca z Medycznym Zespołem Ratunkowym PCPM również szansa na zdobycie unikalnego doświadczenia, niedostępnego w żadnych medycznych publikacjach, także w trudnych warunkach terenowych  – argumentuje dr Wojciech Wilk, prezes Fundacji PCPM. 

Eksperci w strukturach WHO

Specjaliści z Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM zrealizowali w 2020 roku sześć misji medycznych. Zasilali zespoły lekarzy w placówkach położonych w górach Pamir, rejonie Rogu Afryki, opanowanym przez kryzys gospodarczy i uchodźczy Libanie, w miejscach, gdzie dostęp do opieki medycznej był ograniczony, gdzie brakowało bieżącej wody czy medycznego personelu. – Jest dla nas dużym wyróżnieniem, że współpracownicy Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM – lekarze czy pielęgniarki – są zapraszani do uczestnictwa w misjach eksperckich WHO – dodaje dr Wilk.

Teraz możesz dołączyć do tej elitarnej grupy

Ratownicy i lekarze Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM od 2014 niosą pomoc ratunkową po katastrofach naturalnych i kryzysach. Dzielą się ekspercką wiedzą szkoląc służby medyczne w Palestynie, Kenii czy Libanie. To jedyny zespół w Polsce i jeden z kilku w Europie certyfikowany w 2018 roku przez Światową Organizację Zdrowia. Zgodnie w wymogami WHO Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest zdolny do samodzielnego niesienia pomocy nawet na najbardziej zniszczonych obszarach nawet przez miesiąc (2-4 tygodnie). Zespół posiada własne namioty szpitalne, zapas materiałów medycznych dla 1400 pacjentów, zapas żywności oraz autonomiczne systemy oczyszczania wody i produkcji energii elektrycznej. To łącznie prawie 5 ton wyposażenia.

Do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM poszukiwani są:

Lekarze i pielęgniarki

Wymagania niezbędne

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w wykonywanym zawodzie 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 
 • dyspozycyjność – gotowość do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ciągu roku oraz kilkutygodniowych misjach 
 • Brak przeciwwskazań psycho-fizycznych:
  – odporność na stres i pracę w ekstremalnie trudnych warunkach 
  – umiejętność pracy pod presją czasu i zdolność szybkiego rozwiązywania problemów
  – zdolność do logicznego i analitycznego myślenia
  – dobra sprawność fizyczna
  ​- brak klaustrofobii, lęku wysokości itp.

Mile widziane

 • specjalizacja (dotyczy przede wszystkim lekarzy): anestezjologiczna, medycyna ratunkowa, choroby zakaźne, internistyczna, radiologii
 • doświadczenie w pracy poza granicami Polski np. na misjach humanitarnych 
 • znajomość innych, poza angielskim, języków obcych 
 • inne umiejętności przydatne na misjach poza Europą

Oferujemy

 • uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach, dających wiedzę i umiejętności wykraczające poza zakres codziennej pracy w szpitalach i karetkach pogotowia
 • możliwość niesienia pomocy w najdalszych zakątkach Świata
 • możliwość rekomendacji doświadczonych lekarzy i pielęgniarek do udziału w misjach eksperckich WHO
 • szansę na zweryfikowanie swoich umiejętności pracy w ekstremalnych warunkach pracy

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV w języku angielskim za pośrednictwem kwestionariusza:

https://zgloszenia24.pl/f/rekrutacja-do-medycznego-zespolu-ratunkowego-pcpm

Kolejne etapy rekrutacji:

 • W ciągu maksymalnie 14 dni od zakończenia naboru aplikacji, wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę online
 • Po pozytywnym wyniku rozmowy wybrane osoby zaprosimy na praktyczną część rekrutacji, którą odbędzie się w terminie 7-9 maja (ze względu na sytuację epidemiologiczną, termin może ulec zmianie).
 • Przed przystąpieniem do drugiego etapu, zakwalifikowani Kandydaci zostaną poproszeni o: przesłanie dyplomu w języku angielskim, zdjęcia paszportowego (niezbędne do przygotowania identyfikatorów) oraz przesłanie kopii ubezpieczenia NNW

Bieżące informacje o działaniach i postępie w rekrutacji będą publikowane na Twitterze i Facebooku Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM. Zapraszamy do obserwowania tych platform, a także na stronie internetowej Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, przy której powstał Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM..

Zobacz jak wesprzeć działania Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM także w inny sposób!