PCPM rozwija ratownictwo medyczne w Palestynie

To nie jest pierwszy raz, kiedy PCPM angażuje się w pomoc związaną z ratownictwem w Palestynie.

W Palestynie nie brakuje zawodowych ratowników medycznych. Do tej pory jednak, po ukończeniu kursów ratowniczych i rozpoczęciu pracy w zawodzie, ratownicy nie mieli określonego systemu szkoleń odświeżających i pogłębiających wiedzę, a to konieczne. Brakuje tam wypracowanych standardów działania ratowników zatrudnionych w różnych instytucjach. Co więcej, dojazd służb ratunkowych na Zachodnim Brzegu, do wielu społeczności zamieszkujących w tzw. strefie C, która znajduje się pod kontrolą izraelską, jest znacznie utrudniony. To opóźnia czas reakcji w nagłych wypadkach i ogranicza dostęp mieszkańców do opieki medycznej.  Palestyńczycy wraz z ekspertami Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM postanowili ulepszyć system działania służb ratowniczych, aby szybciej i skuteczniej nieść pomoc i reagować na nagłe przypadki.

W tym roku (2019) Fundacja PCPM bierze udział w przygotowaniu systemu kształcenia oraz jednolitych wytycznych pracy dla ratowników medycznych na Zachodnim Brzegu. We współpracy z Palestyńskim Komitetem Czerwonego Półksiężyca (PRCS) szkolimy instruktorów ratownictwa i przygotowujemy program szkoleń doskonalących i podnoszących kwalifikacje obecnych ratowników. Pracujemy także nad wprowadzeniem ogólnopaństwowych zasad pracy dla ratowników medycznych.

Oprócz szkolenia kadry medycznej chcemy też sprawić, aby mieszkańcy trudno dostępnych stref sami potrafili radzić sobie w razie nagłych wypadków. Wspólnie z PRCS przeprowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców miejscowości w palestyńskiej strefie C. Podniesiemy też kwalifikacje członków palestyńskiego Zespołu Szybkiego Reagowania i Ratownictwa, który udziela pomocy za granicami państwa, a dodatkowo wyposażymy karetki PRCS, szpitalny oddział ratunkowy w Ramallah oraz Zespół Szybkiego Reagowania i Ratownictwa.

Fundacja PCPM wspiera podnoszenie standardów ratownictwa medycznego na Zachodnim Brzegu Jordanu od dwóch lat. W 2017 roku eksperci z Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM przeprowadzili szkolenia z międzynarodowych standardów pomocy przedszpitalnej dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników i członków obrony cywilnej, wchodzących w skład medycznej grupy szybkiego reagowania Palestinian International Cooperation Agency (PICA). W kolejnym roku, we współpracy z PICA oraz palestyńskim Komitetem Czerwonego Półksiężyca, szkoliliśmy ratowników medycznych oraz członków obrony cywilnej z zarządzania kryzysowego.

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)