Po co ukraińskim dzieciom Centrum Edukacji w Polsce?

Dzieci, które trafiły z Ukrainy do Polski w pierwszych tygodniach zdane były na naukę zdalną (on-line). Wiemy, że to nie jest najkorzystniejsza forma dla młodych ludzi. Zwłaszcza że ostatnie 2 lata przed tą pełnowymiarową wojną w Ukrainie także uczyły się on-line z powodu pandemii COVID-19, która nie ominęła Ukrainy. Pomysł powstania centrum, wynikał zatem z potrzeb, które zaobserwowaliśmy i które były Fundacji PCPM wcześniej zgłaszane. Głównym celem projektu jest wsparcie polskich szkół, a raczej ich odciążenie i włączenie ukraińskich dzieci do formalnego stacjonarnego systemu edukacji. Dzięki temu można zapobiec wykluczeniu społecznemu, wesprzeć socjalizację dzieci (dziecko uczy się postaw, poznaje normy postępowania, wartości oraz kształtuje swoją osobowość), a także umożliwić dzieciom dostępu do sieci wsparcia (psycholog, nauczyciele, rówieśnicy).

Centrum Edukacji PCPM w Warszawie ruszyło w październiku 2022 roku po kilku miesiącach trudnych przygotowań i zabiegania o środki, bowiem nauka w nim jest bezpłatna dla ukraińskich dzieci. Uczy się w nim 220 dzieci. Centrum daje też zatrudnienie ukraińskim nauczycielom. Koncepcja Centrum Edukacji stworzona została przez organizację pozarządową – Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), która również tym projektem zarządza. Fundacja PCPM dba także o jakość wszystkich procesów wewnętrznych, w tym o jakość poziomu edukacji.

Wszyscy nauczyciele pracujący w Centrum Edukacji PCPM są zatrudnieni przez Fundację PCPM w ramach autorskiego programu „Cash for work” czyli interwencyjnego zatrudnienia uchodźców ukraińskich w Polsce. Fundacja PCPM w ramach tego programu zatrudnia ponad 1500 pracowników w całej Polsce. Głównie na stanowisku pomoc nauczyciela, ale także w innych zawodach.

Przy zatrudnianiu nauczycieli realizowaliśmy proces rekrutacyjny, który obejmował ponad 140 spotkań z kandydatami, z czego wybraliśmy 17 (nauczycieli). Rekrutacja była prowadzona wśród osób, które przyjechały do Polski po 24.02.2022 r. i mieszkają w Warszawie. Nauka w Centrum Edukacji PCPM odbywa się stacjonarnie, w Warszawie. Nie ma zatem potrzeby prowadzenia lekcji on-line.

Centrum Edukacji PCPM nie jest szkołą prywatną. To jest projekt edukacyjny, stworzony i prowadzony przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, a finansowany przez prywatnych donorów (m.in. mBank, Pfizer Foundation oraz CAF America). Dzieci z Ukrainy pobierają w Centrum Edukacji PCPM naukę w systemie ukraińskim bez żadnych opłat. Co teraz pozwala im na zdawanie egzaminów i promocję do kolejnych klas, a w przyszłości da im szansę powrotu do szkół w Ukrainie, jeśli tylko wyraża taką chęć. Centrum Edukacji PCPM niweluje trudności związane np. z barierą językową, jakie muszą pokonywać dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Fundacja PCPM planowała działanie centrum do końca czerwca 2023 roku, ale jeśli zajdzie taka potrzeba i uda się organizacji pozyskać dodatkowe środki, będzie można ten projekt przedłużyć o kolejny rok. Bardzo poważnie Fundacja PCPM rozważa także uruchomienie kolejnych placówek edukacyjnych. Mogły by one działać według tego samego, sprawdzonego modelu.