Prezes PCPM, dr Wojtek Wilk o opiece medycznej na misjach, podczas debaty ONZ

Fundacja PCPM realizuje aktualnie projekty pomocy humanitarnej w Libanie oraz Sudanie Południowym i Ugandzie. W tych krajach zapewnia uchodźcom dostęp do bezpłatnej opieki medycznej – w Libanie wspierając przychodnię i klinikę mobilną w miejscowości Bire, (gdzie dotarło najwięcej syryjskich uchodźców), w Ugandzie natomiast zatrudniając dodatkowy personel w trzech ośrodki zdrowia, do których trafiają uciekinierzy z Sudanu Południowego.

Musimy zawsze pamiętać o bezstronności, o pomaganiu nie tylko uchodźcom, ale też mieszkańcom społeczności lokalnej, inaczej pomoc dostarczana przez nas mogłaby generować napięcia i poczucie niesprawiedliwości – wyjaśnia dr Wojtek Wilk. – Jest to długi i żmudny proces. Potrzebujemy zdobyć zaufanie nie tylko ze strony poszkodowanych, ale i ludności lokalnej, która tych poszkodowanych przyjmuje – dodaje.

Giną tysiące niewinnych osób

Niestety w obszarze działań konfliktów zbrojnych punkty medyczne, a także i poszkodowani oraz cywile, są często (nie)przypadkowym celem ataków. W zeszłym roku ONZ odnotowało 26 tysięcy ofiar ludności cywilnej jedynie z 6 krajów: Afganistanu, Iraku, Somalii, Yemenu, Republiki Środkowoafrykańskiej i Demokratycznej Republiki Konga. Nie lepiej wyglądała sytuacja w Libii, Sudanie Południowym, Syrii, czy na Ukrainie, gdzie użycie materiałów wybuchowych blisko obszarów zaludnionych było ogromnym zagrożeniem dla populacji tych krajów.

Ochrony ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych

Otwarta debata ONZ, której przewodniczy Polska we współpracy z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), skupia się na poszukiwaniu nowych rozwiązań dla kwestii obrony cywilów w konfliktach zbrojnych. W debacie biorą udział przedstawiciele władz Francji, Szwajcarii, Afganistanu i Polski oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Ta ostatnia organizacja koordynuje pomoc medyczną dla ofiar kryzysów humanitarnych, jak również epidemii, takich jak wirus Eboli w Demokratycznej Republice Konga. W działaniach pomocowych WHO wspierają międzynarodowe zespoły medyczne szybkiego reagowania (Emergency Medical Teams). Fundacja PCPM prowadzi jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej medyczny zespół szybkiego reagowania w trakcie certyfikacji przez WHO.

Dr Wojtek Wilk nadzoruje największy polski program pomocy humanitarnej dla uchodźców syryjskich, realizowany od 2012 roku przez PCPM w północnym Libanie. Kieruje także medycznym zespołem szybkiego reagowania Fundacji PCPM, działającym w ramach systemu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest ekspertem ONZ w zakresie zarządzania kryzysowego i koordynacji pomocy humanitarnej.