Sudan Południowy ma już 8 lat. Czego życzyć najmłodszemu państwu świata?

W dniu urodzin chcemy złożyć Sudanowi Południowemu osiem życzeń na ósme urodziny:

1. Pokoju

– To państwo, które dzisiaj istnieje na mapie jedynie teoretycznie. W rzeczywistości Sudan Południowy rozpadł się na szereg mniejszych państewek, które są kontrolowane przez poszczególne grupy zbrojne – opowiada prezes PCPM, dr Wojciech Wilk.

Wojna w Południowym Sudanie trwa, z niewielkimi przerwami, od 1956 roku. Pierwsza wojna domowa trwała aż do 1972 roku. Kolejny wewnętrzny konflikt rozpoczął się już w 1983 roku i był jednym z najbardziej krwawych działań wojennych na świecie. Zginęło około 1,5 miliona cywilów. Wojna obejmuje niemal cały kraj. Jedynie niewielkie obszary uchowały się od przemocy.

2. Pogody

Po raz drugi od trzech lat El Niño powoduje spustoszenie w krajach wschodniej Afryki. To zjawisko pogodowe i oceaniczne, polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku, co powoduje anomalie pogodowe. Na suchych wybrzeżach Ameryki Południowej pojawiają się ulewne deszcze, a w wilgotnych zwykle rejonach Azji południowo-wschodniej i Australii, tak jak i w Afryce, ludność cierpi z powodu susz.

W Rogu Afryki i na wschodzie kontynentu w maju, z dużym opóźnieniem, spadły oczekiwane deszcze, które sprawiły, że pastwiska do wypasu bydła się zazieleniły. Niestety to nie wystarczyło, aby naprawić już wyrządzone zmianami pogody szkody i zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo żywnościowe.

3. Dostępu do żywności

Kryzys gospodarczy, przesiedlenia ludności, coraz trudniejsze warunki i malejące z roku na rok zasoby z powodu trwających od lat konfliktów – to wszystko w dalszym ciągu zagraża większości gospodarstw domowych i ogranicza ich dostęp do żywności. Opóźnione opady deszczu wpłynęły dodatkowo na to, że żywności jest w całym kraju zdecydowanie mniej. Produkcja zbóż w 2018 r. jest najmniejszą zarejestrowaną produkcją od początku konfliktu.

Tak źle w Sudanie Południowym jeszcze nie było. W 2019 roku odnotowano największą liczbę osób, które kiedykolwiek zmagały się z kryzysem żywieniowym. 61% populacji tego kraju (ok. 7 mln ludzi) będzie miało problem z dostępem do żywności.

4. Czystej wody

Zaledwie 10% mieszkańców Sudanu Południowego ma dostęp do podstawowych usług sanitarnych. Zaledwie 50% ma dobry i łatwy dostęp do czystej, nadającej się do picia wody. Brak higieny i bezpiecznej wody wzmaga przenoszenie chorób.

5. Zdrowia

Brak dostępu do czystej wody, wystarczającej ilości pożywienia oraz właściwej opieki medycznej są przyczynami wielu chorób i przedwczesnych śmierci. Sudan Południowym jest jednym z krajów z najwyższą śmiertelnością noworodków – umiera 40 na 1000 narodzonych dzieci. W kraju jest także duży wskaźnik dzieci, które nie dożywają do 5. roku życia. Jedną z przyczyn jest niedożywienie, które w konsekwencji prowadzi do problemów ze wzrokiem, karłowatości, marazmu, kwashiorkoru i innych.

6. Powrotów do domu

Sudan Południowy opuściło ponad 2 mln ludzi w poszukiwaniu jedzenia i uciekając przed przemocą. Żyją w państwach sąsiadujących i najczęściej, nie wiedzą kiedy i czy w ogóle wrócą.

7. Czasu z rodziną

– Nie wiem, gdzie są moi rodzice i czy jeszcze żyją – opowiada Tabu Magret, która uciekła z Sudanu Południowego w 2016 roku razem z dwoma siostrami i mieszka obecnie w obozie dla uchodźców Bidi Bidi na północy Ugandy. Od tej pory nie miała kontaktu ze swoją rodziną. W takiej sytuacji jak Tabu są tysiące ludzi – z dala od domu i od bliskich.

8. Dostępu do edukacji

Tabu marzyła, żeby być nauczycielką, jednak sytuacja w kraju pokrzyżowała jej plany. Około 70% dzieci w Sudanie Południowym nie chodzi do szkoły. Nie mając dostępu do edukacji, nie mogą się rozwijać, a tym samym nie będą w przyszłości w stanie odbudowywać i rozwijać swojego kraju. Zdecydowanie rzadziej do szkoły uczęszczają dziewczynki – głównie z powodu biedy, wczesnego zamążpójścia i warunków kulturowych.

Sudan Południowy ma już osiem lat. Ale czy jego mieszkańcy będą mieli szansę dożyć takiego wieku? Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej nie tylko składa życzenia najmłodszemu państwu świata, ale od lat wspiera Sudan Południowy. Wspólnie możemy podarować mu na urodziny najpiękniejszy prezent – życie i zdrowie dla jego najmłodszych mieszkańców.

Pomóż nam kupić terapeutyczną żywność dla niedożywionych dzieci w Sudanie Południowym. Wpłać: pcpm.org.pl/sudan

PCPM na Instagramie: @fundacjapcpm

PCPM na Facebooku: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)