T-Mobile partnerem Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM walczącego z COVID-19

  • Fundacja PCPM rozpoczyna współpracę z T-Mobile Polska
  • Partnerstwo strategiczne obejmie działający w ramach Fundacji  jedyny w Polsce, jeden z 30 na świecie zespołów szybkiego reagowania, gotowy do udzielania błyskawicznej pomocy ratunkowej na całym świecie w ramach WHO
  • T-Mobile Polska, oprócz wsparcia finansowego, będzie wspomagał Fundację PCPM i Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM w działaniach komunikacyjnych

T-Mobile Polska łączy siły z Medycznym Zespołem Ratunkowym PCPM działającym przy Fundacji PCPM, pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Członkowie Zespołu to ludzie z pasją, oddani misji pomagania, którzy angażują się w pracę organizacji poza swoimi standardowymi obowiązkami w swoich placówkach medycznych lub ratowniczych. Od początku wybuchu epidemii polscy lekarze i ratownicy walczą o zdrowie i życie pacjentów w swoich rodzimych placówkach w całym kraju. To, że są zrzeszeni w międzynarodowej organizacji, daje im dostęp do raportów, procedur z całego świata. Tę cenną wiedzę wykorzystują na co dzień w polskich instytucjach i ośrodkach zdrowia, by nieść jak najlepszą pomoc i eliminować błędy popełniane w innych krajach. Ale to nie wszystko. Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM powoływany jest na międzynarodowe misje – te organizowane przez rządy państw, jak również te przez WHO.

Pomoc polska i zagraniczna

Na początku marca polski zespół został powołany na wyjątkowo trudną misję we Włoszech. Jej celem było wsparcie lekarzy w Lombardii, w sercu pandemii koronawirusa. Doświadczenie i wiedza, jaką zdobyli podczas tej misji są bezcenne. Po powrocie do kraju, podczas kwarantanny, członkowie ekipy intensywnie wykorzystali czas na dzielenie się wiedzą, przekazywanie procedur i wniosków z misji polskim medykom. Członkowie Zespołu byli też z misją WHO w Kirgistanie, kraju, w którym opieka zdrowotna jest na bardzo niskim poziomie i który potrzebował natychmiastowego wsparcia od medyków z doświadczeniem w walce z koronawirusem. 10-dniowa misja objęła szkolenie personelu w kirgiskich szpitalach, uwzględniające zarówno wytyczne WHO, jak i doświadczenia części zespołu z niedawnej misji medycznej we włoskiej Lombardii.

Oprócz wspomnianego już wsparcia w szpitalach i placówkach medycznych w Polsce, PCPM organizuje również pomoc dla hospicjów domowych i osób bezdomnych, szyjąc i dystrybuując wraz z wolontariuszami maseczki ochronne. Organizacja od początku epidemii reaguje również na potrzeby polskich szpitali – przekazała swoje zapasy środków ochronnych i dezynfekcyjnych, ubrania jednorazowe i rękawiczki, jak również wyposażyła trzy placówki w swoje szpitalne namioty polowe, które służą do pierwszej weryfikacji pacjentów, zanim ci trafią do szpitali czy na oddziały ratunkowe. 

Na świecie jest tylko około 30 medycznych zespołów ratunkowych certyfikowanych przez WHO, w tym jeden z Polski, prowadzony przez Fundację PCPM. W ubiegłych latach polscy lekarze i ratownicy medyczni nieśli pomoc m.in. ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu czy kryzysów humanitarnych w Iraku i Ugandzie. Sytuacja, z jaką musimy się mierzyć teraz, jest zupełnie inna, a zagrożenie dla lekarzy i ratowników Zespołu większe. Mimo tych trudności zdecydowaliśmy się wysłać solidarną pomoc do Włoch i Kirgistanu. Gotowi jesteśmy na kolejne wyzwania, by nieść pomoc potrzebującym, ale do tego potrzebujemy wsparcia takich firm jak T-Mobile. Cieszymy się z tego partnerstwa i chcielibyśmy je w przyszłości rozwijać – powiedział dr Wojciech Wilk, Prezes PCPM.

Poświęcenie, które dostrzega Europa

Za niezwykle niebezpieczną misję w Lombardii, polscy medycy otrzymali specjalne podziękowania od szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz polskiego rządu. Na podstawie zdobytej podczas wyjazdu wiedzy i bezcennego doświadczenia powstał raport, który przyczynił się do wyznaczenia standardów dla placówek w Polsce. Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM wykorzystał też zdobytą wiedzą w działaniach pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia. 

-Niezwykle cieszę się, że jako T-Mobile możemy dołożyć swoją cegiełkę w obecnej walce z koronawirusem i wesprzeć tych, którzy narażają swoje zdrowie, by ratować ludzkie życie. Podziwiamy pracę Medycznego Zespołu Ratunkowego, jego zaangażowanie w niesienie pomocy nie od dziś. Szczególnie, że wiąże się ona z niezwykłym ryzykiem – misje, zarówno te związane z Covidem-19, jak i poprzednie, dotyczące klęsk żywiołowych czy katastrof, odbywają się zawsze w miejscach niebezpiecznych, w bardzo ciężkich warunkach. Dla nas członkowie PCPM to prawdziwi bohaterowie i nie możemy przejść obojętnie obok ich działań. Dlatego łączymy się w pomocy i chcemy, aby ta współpraca trwała jak najdłużej powiedział Prezes T-Mobile Polska Andreas Maierhofer.

Wiele wymiarów współpracy

Współpraca T-Mobile i Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM będzie wielowymiarowa. Operator, oprócz wsparcia finansowego, będzie wspomagał PCPM w działaniach komunikacyjnych, w dotarciu do jak najszerszej liczby odbiorców, wspólnie będzie organizował akcje edukacyjne i społeczne. Szczegóły kolejnych działań firma będzie komunikować na bieżąco.

Więcej informacji o podjętych przez T-Mobile Polska aktywnościach podczas pandemii koronawirusa można znaleźć na stronie: https://www.t-mobile.pl/c/jestesmy-tu-dla-ciebie.

 Szczegółowe informacje o tym, jak wspomóc Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM znajdują się na stronie: pcpcm.org.pl/ratownicy

Oficjalny profil Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM na Facebooku 

Oficjalny profil Medycznego Zespołu Ratunkowego na Twitterze