PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

cash for work

Ewaluacja programu wsparcia dla Ukrainy

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ewaluacji programu wsparcia zatrudnienia ukraińskich uchodźców realizowanego przez Fundację PCPM i finansowanego przez CARE International

PCPM wdraża program zatrudnienia interwencyjnego uchodźców z Ukrainy (Cash for Work)

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) obecnie prowadzi program zatrudnienia interwencyjnego uchodźców z Ukrainy (Cash for Work). Pracę w polskich szkołach znaleźć mogą ukraińscy pedagodzy oraz osoby wspomagające tłumaczenia z języka ukraińskiego i rosyjskiego.

Teachers from Ukraine will help in Warsaw schools and kindergartens

Thanks to the agreement between Warsaw City Hall and the Polish Center for International Aid, 200 Ukrainian teachers will be employed in city schools and kindergartens. The refugees will work as assistants and will help Ukrainian children in educational centers to integrate. The cost of their employment, at this stage of the project, will be covered by American donors from the CARE organization.

Nauczyciele z Ukrainy pomogą w warszawskich szkołach i przedszkolach

Dzięki porozumieniu Warszawy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej 200 ukraińskich nauczycieli zostanie zatrudnionych w miejskich szkołach i przedszkolach. Uchodźcy będą pracowali jako asystenci i pomogą ukraińskim dzieciom w integracji w placówkach oświatowych. Koszty ich zatrudnienia, na tym etapie projektu, pokryją amerykańscy darczyńcy z organizacji CARE.