PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Centrum Edukacji

Fundacja PCPM prowadzi Centrum Edukacji dla dzieci ukraińskich w Warszawie

220 dzieci z Ukrainy w 11 klasach uczęszcza do Centrum Edukacji przy ul. Mokotowskiej w Warszawie. To nowy projekt Fundacji PCPM. Łącznie w różnych przedsięwzięciach fundacja przeznaczyła 18 milionów dolarów na rzecz krajowego systemu edukacji. To znacząca pomoc, która odciąża polskie szkolnictwo i zarazem pomaga w adaptacji uchodźcom z Ukrainy.