Uprawy ze wspieranych ośrodków w Palestynie na lokalnym rynku

W Palestynie weszła w życie ostatnia faza projektu wspierającego ośrodki dla niepełnosprawnych intelektualnie (w Beit Sahour) i organizacje kobiece (w okolicach Hebronu i Ramallah) w zakresie systemów pozwalających na miejską uprawę świeżych warzyw i ziół.

PCPM zaopatrzyło ośrodki w sprzęt do pakownia i przetwórstwa wyhodowanych warzyw. Wszystkie opatrzone są logiem „Mawasem” (z jęz. Arabskiego: Pory roku), dotychczas znanym na Zachodnim Brzegu Jordanu ze wspieranych przez PCPM produktów długoterminowych (oliwy, oliwek, za’ataru, makdousu, lebaneh, sosu chili itd.). Grupa spółdzielni Mawasem powiększyła się tym samym o kolejne podmioty, dostarczające na lokalny rynek produkty świeże (krótkoterminowe). Zostały one przeszkolone z prowadzenia innowacyjnych upraw.

Systemy do miejskiej hodowli warzyw (hydroponiczne i zbiornikowe), a także wyposażenie do ich przetwórstwa od stycznia 2018 będą służyć beneficjentom w samodzielnej kontynuacji upraw. Kończący się dwuletni program PCPM w tym zakresie zapewnił im szanse na poprawę finansowej stabilności i dodatkową sposobność do realizacji społecznych celów, do jakich zostały powołane.

Jednocześnie PCPM kontynuuje swoje wsparcie dla spółdzielni grupy Mawasem produkujących produkty trwałe. Przeprowadzone renowacje i stworzone procedury produkcji i przetwórstwa produktów, pomogą w ich profesjonalizacji i uzyskaniu międzynarodowych certyfikatów jakości (w tym certyfikatu Eko i Fairtrade), a co za tym idzie, rozszerzenie rynku i uzyskanie jeszcze większych dochodów.

Projekty PCPM w Palestynie finansowane są ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ RP.