Wsparcie Oddziału Matki i Dziecka w Sudanie Południowym

Brak dostępu do podstawowej opieki medycznej, szczepień, a także wiedzy rodziców na temat prawidłowego żywienia, higieny i chorób dziecięcych sprawiają, że odsetek umieralności dzieci jest tu zatrważający (1/4 dzieci umiera przed 5-tymi urodzinami).

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej nie pozostaje obojętne na ten kryzys i dzięki darowiznom od września 2017 wspiera Odział Matki i Dziecka w Gordhim przy szpitalu imienia Fatimy. Jest to jedyna placówka w stanie Aweil East, zamieszkiwanym przez 530 tys. osób, która dba o zdrowie i życie najmłodszych. Zatrudniony tak został personel medyczny, w tym szczególnie położne i pielęgniarki. Ośrodek przyjął w ubiegłym roku ponad 8 tys. pacjentów. Przeprowadzono w nim m.in. 300 badań prenatalnych oraz zapewniono konsultacje medyczne dla 2500 dzieci. Dalsza pomoc PCPM dla oddziału możliwa jest tylko dzięki wpłatom darczyńców.

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO FUNDACJI PCPM:
18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem: Sudan Południowy

POMÓŻ

lub skorzystaj z PayPal klikając na przycisk poniżej:

Wsparcie kliniki zdrowia Matki i Dziecka:

  • 20 zł – dzień pracy pomocnika pielęgniarki lub technika laboratoryjnego w Oddziale Zdrowia Matki i Dziecka
  • 35 zł – zakup szczepionek na jeden dzień dla dzieci w Oddziale Zdrowia Matki i Dziecka
  • 45 zł – dzień pracy położnej lub pielęgniarki w Oddziale Zdrowia Matki i Dziecka
  • 50 zł – koszt porodu pod opieką personelu i przy odpowiednich warunkach sanitarnych w Oddziale Zdrowia Matki i Dziecka
  • 100 zł – tydzień pracy pomocnika pielęgniarki lub technika laboratoryjnego w Oddziale Zdrowia Matki i Dziecka
  • 220 zł – tydzień pracy położnej lub pielęgniarki w Oddziale Zdrowia Matki i Dziecka

PCPM działa od 12 lat i założony został przez eksperta zarządzania kryzysowego ONZ, dr. Wojciecha Wilka. Fundacja niesie pomoc humanitarną i rozwojową w krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki Płd. Integralną częścią Fundacji PCPM, jest Medyczny Zespól Ratunkowy PCPM. Jest to grupa szybkiego reagowania, złożona z lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek, ekspertów ratownictwa i pomocy humanitarnej. Ludzie Ci mogą dotrzeć do każdego kraju dotkniętego klęską żywiołową lub kryzysem humanitarnym w czasie krótszym niż 48 godzin. Zespół ten jest pierwszą międzynarodową grupą ratowniczą w Polsce prowadzoną przez organizację pozarządową, która pod polską flagą niosła już pomoc m.in. ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu i poszkodowanym przez powodzie i lawiny błotne w Peru, poszkodowanym na kijowskim Majdanie i ofiarom powodzi w Bośni i Hercegowinie. Uchodźcy z Sudanu Płd. trafiają do obozowisk na północy Ugandy, gdzie Ratownicy PCPM będą im udzielać pomocy medycznej oraz szkolić lokalny personel medyczny.

PCPM na Instagramie: @fundacjapcpm

PCPM na Facebooku: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)