PCPM wzmacnia pierwszy polski EMT. Ależ to była rekrutacja!

Dwie doby zmagań w terenie. Testy językowe i wytrzymałościowe. Zadania medyczne do rozwiązania pod presją czasu. Wszystko po to, by sprawdzić, czy rekruci w zespole potrafią ratować życie i zdrowie poszkodowanych w katastrofach i kataklizmach. To ważne na misjach, w których uczestniczy Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM. Zakończyła się właśnie jesienna rekrutacja.

Wesprzyj misje Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM

Rekrutacja do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM. Uczestnicy niosą manekina na noszach.

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM (Poland Emergency Medical Team PCPM) jest jedyną w Polsce i jedną z kilku w Europie medyczną grup szybkiego reagowania, certyfikowaną przez Światowa Organizację Zdrowia (WHO), działającą również w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, a zdolną do wyjazdu do strefy dotkniętej klęskami żywiołowymi (np. trzęsieniem ziemi) lub kryzysami humanitarnymi w ciągu 24 godzin. W skład Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM wchodzą sprawdzeni i doświadczeni ochotnicy: lekarze i lekarki, ratownicy medyczni i ratowniczki, pielęgniarki i pielęgniarze oraz medycy i medyczki innych specjalności, a także strażacy, logistycy i inni specjaliści i specjalistki. Członkowie i członkinie Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM regularnie biorą udział w manewrach i ćwiczeniach, by stale podnosić swoje kompetencje.

Kilkuetapowa rekrutacja

Rekrutacja do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM. Na zdjęciu uczestnicy podczas nocnych zajęć

Sama rekrutacja do Zespołu miała kilka etapów. Jednym z nich były ćwiczenia w terenie. Oprócz wiedzy z zakresu medycyny, uczestnicy byli oceniani przez instruktorów pod kątem zdolności do pracy w grupie. Kandydaci musieli sprawdzić, jak reagują w niespodziewanych okolicznościach oraz jak dostosowują się do niesprzyjających warunków pracy. 

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM powstał w 2015 roku. Tuż przed swoją pierwszą dużą misją po trzęsieniu ziemi w Nepalu, jego członkowie tworzyli punkt medyczny dla protestujących na kijowskim Majdanie. Byli w Libanie po wybuchu w bejruckim porcie. A także w Peru, po lawinach błotnych. Pandemię COVID-19 spędzali na zmianę w macierzystych szpitalach i na kolejnych misjach we włoskiej Lombardii, Kirgistanie, Tadżykistanie, Etiopii i Ugandzie. Nim ruszyli z pomocą na Ukrainę, by ewakuować pacjentów po eskalacji konfliktu, pomagali poszkodowanym przez cyklony na Madagaskarze. 

Przeczytaj więcej o Medycznym Zespole Ratunkowym PCPM

Do rekrutacji na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej przystąpiło kilkadziesiąt osób: medyków i logistyków. Przed instruktorami Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM jest teraz kilkanaście dni dyskusji, ocen i weryfikacji całego procesu rekrutacji. A jej przeprowadzenie możliwe było dzięki finansowaniu z Komisji Europejskiej przy udziale Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.