PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

dzieci

Dzień Dziecka w kryzysie

Ponad 260 milionów dzieci na całym świecie nie chodzi do szkoły. 50 milionów z nich musiało opuścić swoje domy z powodu wojny. Kilkanaście milionów jest niedożywiona i zagrożona śmiercią z głodu. Co możemy dla nich zrobić?