PCPM - logo Polish Center for
International Aid

 

Autor publikacji: PCPM

PCPM delivered a mobile clinic and portable Ultrasound

The PCPM Foundation has delivered a new vehicle needed for the mobile clinic. ‘For driving to patients in distant areas, we had to rent a vehicle. The car given by the PCPM will allow us to save a lot of money’ – said doctor Jamil Al-Hamad, the mobile clinic’s staff member. Thanks to the support from the Foundation and the ‘Polish Aid’ development program several thousand people will receive access to i.e. USG examination.

„Po rosyjskiej okupacji nie został kamień na kamieniu. Żałuję, że wróciłem do domu”

„Po rosyjskiej okupacji nie został kamień na kamieniu, wszystko zniszczone. Żałuję, że wróciłem do domu” - opowiada nam Serhij podczas jednego ze spotkań z pracownikami Fundacji PCPM. „Dzieci do teraz boją się głośnych dźwięków, a nawet burzy” - dodaje Hanna. Oboje zmuszeni do opuszczania swoich domów, uchodźcy opowiadają o wojnie. Poznajcie osoby, którym pomaga Fundacja PCPM w Ukrainie.

Nearly 3200 refugees in 21 cities in Poland received cash assistance – UNHCR and PCPM cooperate to help those in need

The PCPM Foundation, in cooperation with the UNHCR, visited 21 cities and towns in Lubelskie Voivodeship, registering close to 3200 refugees to the cash assistance program. Within the program, we assist families with kids, people with disabilities, and seniors.

Medical Transit Center for Ukrainians in Poland

The Polish Center for International Aid Foundation (PCPM) runs the Medical Transit Center ‘MEDEVAC HUB’ in Jasionka near Rzeszów for patients from Ukraine. There is no other place like this in Europe, created to provide help and shelter to people who need to continue treatment but have no chance to do so in Ukraine.

Blisko 3200 zapomóg dla uchodźców z Ukrainy w 21 miastach w Polsce – UNHCR i PCPM współpracują, by wesprzeć potrzebujących

Fundacja PCPM we współpracy z UNHCR odwiedziła 21 miast i miasteczek w województwie lubelskim, rejestrując blisko 3200 uchodźców do programu zapomóg finansowych. Wsparciem objęliśmy rodziny z dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorów.

Zobacz jak działa hub ewakuacji medycznych pod Rzeszowem [WIDEO]

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w Jasionce pod Rzeszowem prowadzi Medyczne Centrum Tranzytowe „MEDEVAC HUB Jasionka” dla pacjentów z Ukrainy. To jedyne takie miejsce w Europie, stworzone, aby udzielić pomocy i schronienia osobom, które muszą kontynuować leczenie, ale nie mają na to szans w Ukrainie. Zobacz jak działa.

More than 500 job vacancies for refugees and residents in 11 Ukrainian municipalities. A brand-new emergency employment program implemented by the PCPM Foundation

‘Through work, the locals can get to know their guests. The residents see that the refugee population does something good for the local community. This prevents tensions’ – says Michal Kulpinski from the PCPM who just came back from Ukraine. The Foundation supports the employment of over 500 refugees and local unemployed people.

Ponad 500 wakatów dla mieszkańców i przesiedleńców w 11 ukraińskich gminach. To nowy program interwencyjnego zatrudniania, jaki wprowadza Fundacja PCPM

„Poprzez pracę gospodarze mogą lepiej poznać swoich gości. Ci pierwsi widzą, że ludność napływowa robi coś dla lokalnej społeczności. A to zapobiega powstawaniu napięć” - mówi Michał Kulpiński z PCPM, który właśnie wrócił z Ukrainy. Fundacja wspiera tam zatrudnienie 500 przesiedlonych i bezrobotnych osób.