PCPM na targach Warsaw Humanitarian Expo 2019

PCPM wciąż szuka nowych rozwiązań, aby jeszcze skuteczniej nieść pomoc w różnych częściach świata. Targi pomocy humanitarnej to okazja do spotkania osób i instytucji zaangażowanych w pomoc humanitarną i rozwojową, aby wymieniać doświadczenia i wspólnie myśleć nad przyszłością działań pomocowych. Ma ona także zachęcić do zwiększenie zaangażowania sektora biznesowego, zwłaszcza z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w niesienie pomocy humanitarnej na całym świecie oraz stworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw, NGOs, instytucji publicznych w zakresie działań pomocowych. PCPM opowie o swoich działaniach w różnych częściach świata, o innowacjach w rolnictwie w Palestynie, pozwoli uczestnikom spróbować lokalnych produktów z tego kraju, a także zaprezentuje możliwości Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM.

Współpraca NGO z biznesem

Tragi będą trwały trzy dni i składać się będż z czterech części. Tematem pierwszej konferencji jest „Odpowiedzialny biznes dla kryzysów humanitarnych”. Ma ona na celu popularyzację koncepcji angażowania się przedsiębiorstw w pomoc humanitarną i rozwojową. Prelegenci będą rozmawiać o motywacjach, perspektywach i wyzwaniach związanych z udziałem biznesu w regionach dotkniętych kryzysami humanitarnymi. Dyskutować będą także o możliwościach wykorzystania nowych technologii i innowacji (tak jak te zastosowane przez PCPM w Palestynie) w zakresie usług związanych z niesieniem pomocy.

Forum Dostawców

Podczas trzydniowych targów odbędzie się także Forum Dostawców, czyli zestaw szkoleń i warsztatów z udziałem ekspertów organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za zakupy.  Ma ono na celu promowanie praktyk uczestnictwa w przetargach organizacji międzynarodowych, czy pozarządowych (obszaru humanitarnego). Uczestnicy szkoleń dowiedzą się m.in. jak skutecznie brać udział w przetargach organizacji międzynarodowych czy wezmą udział w spotkaniach bezpośrednich b2b pomiędzy przedstawicielami biznesu i organizacji międzynarodowych i NGOs oraz administracji państwowej.

Spotkaj się z PCPM w części wystawowej

Uczestnicy będą mogli zaprezentować się i poznać potencjalnych partnerów na części wystawowej. Swoje stoiska będą tam mieli wystawcy z Polski i zagranicy, dostarczający sprzęt, usługi i know-how z sektorów związanych z pomocą humanitarną i zarządzaniem kryzysami humanitarnymi. Sektory będą podzielone na strefy: logistyki i komunikacji, medyczną, schronienia, bezpieczeństwa, żywności oraz strefa agencji: dla organizacji międzynarodowych oraz NGOsów. Fundacja PCPM pokaże m.in. jak wygląda tymczasowy dom modułowy, który w Ugandzie służy jako klinika, a w Iraku jest schronieniem dla uchodźców czy zaprezentuje, jak pracuje Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM.

Miasteczka humanitarne

Miasteczka Humanitarne z kolei to strefa przeznaczona do realizacji wydarzeń towarzyszących WHE 2019. Stanowi platformę debat i wymiany doświadczeń oraz możliwości podejmowania wspólnych działań. Organizacje pozarządowe, akademicy, zainteresowane instytucje będą mogły informować o swoim zaangażowaniu w pomoc humanitarną i rozwojową, prezentować wykorzystywane instrumenty, nawiązywać ze sobą bezpośrednie kontakty oraz dzielić się innowacyjnymi rozwiązaniami. Wydarzenia obejmą trzy bloki tematyczne: prawo, edukację globalną oraz prowadzenie biznesu w sektorach pomocowym i humanitarnym.

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)