Podziękowania za pomoc przy trudnej misji na granicy

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM zawiesił swoje dyżury na granicy polsko-białoruskiej. Wolontariusze Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej ponad siedem tygodni stacjonowali na Podlasiu. Nieśli pomoc osobom potrzebującym, a była to, pod wieloma względami, trudna misja. Cieszymy się, że spotkała się ze zrozumieniem wielu osób i instytucji, które wsparły obecność medyków PCPM na Podlasiu.

Jak trudna jest to pomoc pisaliśmy już informując o zawieszeniu misji.

Fundacja PCPM i działający przy niej Medyczny Zespół Ratunkowy deklarują gotowość powrotu do dyżurów na Podlasiu, gdy sytuacja ponownie będzie wymagała tego, by polscy medycy nieśli tam pomoc ratunkową. – Jeżeli jednak sytuacja będzie tego wymagać w kolejnych miesiącach, jesteśmy gotowi wznowić działania Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM w regionie granicy polsko-białoruskiej, podobnie jak teraz, informując o tym zawczasu, zarówno naszych partnerów z organizacji pozarządowych, jak i służby państwowe — deklaruje prezes PCPM, dr Wojciech Wilk.

Dziękujemy!

– Chciałbym podziękować za dotychczasową współpracę organizacjom i wolontariuszom, niosącym pomoc humanitarną na terenach przyległych do strefy stanu wyjątkowego, szczególnie Grupie Granica i Fundacji Ocalenie. To od nich dostawaliśmy informacje o osobach w potrzebie i zazwyczaj ramię w ramię w ich wolontariuszami nieśliśmy pomoc — oni humanitarną, my medyczną — podsumowuje Wojciech Wilk. Za wsparcie misji przy granicy polsko-białoruskiej dziękujemy przede wszystkim Polakom, naszym Darczyńcom, a także wielu firmom i instytucjom.

Dziękujemy Medykom na Granicy, a szczególnie Jakubowi Sieczko oraz Agacie Bryk za przekazanie nam swojego doświadczenia i sprzętu, oraz pomoc w organizacji działań na Podlasiu. Firmie Atma Rescuers z Oświęcimia za wsparcie nas od strony formalnej oraz bezpłatne użyczenie karetki do przewozu chorych i cierpiących osób do okolicznych szpitali (szczególne podziękowania dla Andrzeja Dziędziela). Dziękujemy też firmie Medicor z Warszawy za wsparcie nas od strony formalnej na początku naszych działań (szczególne podziękowania dla Małgorzaty Zembrzuskiej). Dziękujemy Katarzynie Leszczyńskiej z Tropinka – Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu, która udostępniła nam pensjonat, w którym mogliśmy stacjonować na Podlasiu. Dziękujemy również Michałowi Wasilukowi, który wspierał nas logistycznie na miejscu. Nie możemy nie wymienić na liście podziękowań Fundacji WOŚP. Dziękujemy zarówno pracownikom biura w Warszawie, jak i wszystkim, którzy stacjonowali w punkcie humanitarnym w Michałowie. Dziękujemy też naszemu partnerowi – T-Mobile Polska. Dziękujemy też Julianowi Kozankiewiczowi za użyczenie bezpłatnie samochodu terenowego. Dziękujemy za wsparcie Dilerowi Toyoty z Marek. Dziękujemy pensjonatowi Bartnik w Narewce za chętne użyczanie parkingu. Dziękujemy też wymienianej już Grupie Granica i Fundacji Ocalenie, a także wszystkim tłumaczkom i tłumaczom, którzy byli dostępni non stop w kontakcie z naszymi pacjentami. Dziękujemy szpitalowi w Hajnówce, szczególnie dr Tomaszowi Musiukowi. Dziękujemy firmie COR, a szczególnie Arielowi Szczotokowi za wsparcie nas na samym początku akcji i firmie Diag-Med za użyczenie analizatora parametrów krytycznych. Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK dziękujemy za użyczenie przenośnego aparatu USG. Dziękujemy też Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Amma Polska i Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej.

Na koniec dziękujemy wszystkim wolontariuszom Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM, którzy zaangażowali się w dyżury w tym trudnym czasie. Dostaliśmy wiele ofert pomocy, z której nie zawsze mogliśmy skorzystać. I za tę gotowość i otwartość dziękujemy.

Pierwszy i jedyny taki Zespół w Polsce

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest pierwszą i jedyną w Polsce medyczną grupą szybkiego reagowania (EMT – Emergency Medical Team) na kryzysy humanitarne i katastrofy naturalne, a certyfikowanym przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Na swoim koncie ma misje ratunkowe w Libanie po wybuchu w porcie, trzęsieniu ziemi w Nepalu, lawinach błotnych w Peru czy powodzi w Bośni. Członkowie Zespołu pomagali także podczas protestów na kijowskim Majdanie, a od początku pandemii COVID-19 przeprowadzili blisko 10 misji na 3 kontynentach, począwszy od włoskiej Lombardii, gdzie wspierali personel miejscowych szpitali wspólnie z wojskowymi medykami z WIM (Wojskowy Instytut Medyczny). Na co dzień pracujący w polskich szpitalach, pogotowiach, przychodniach czy na SORach, medycy z PCPM wykorzystują w akcjach ratunkowych doświadczenie zdobyte w kraju i na wielu zagranicznych misjach ratunkowych.