PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Tak Fundacja PCPM pomaga Ukrainie

Fundacja PCPM pomaga Ukrainie od początku wojny. Wspieramy ofiary kryzysu w Ukrainie, ale także uchodźców z Ukrainy, którzy schronienie znaleźli w Polsce.

 

Jak pomaga Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej poszkodowanym w wyniku rosyjskiej inwazji?

 • już pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę (24 lutego) ruszyła oficjalna zbiórka na pomoc mieszkańcom Ukrainy pod adresem pcpm.org.pl/ukraina
 • fundacja przekazuje środki na zakup najpotrzebniejszych produktów na miejscu
 • biuro współpracowników Fundacji PCPM z Charkowa zostało przeniesione do ośrodka ewakuacji pod Krzemieńczukiem (za linią Dniepru), kolejne biuro logistyczne Fundacja PCPM uruchomiła we Lwowie
 • od pierwszego dnia konfliktu fundacja ewakuacje z Charkowa i okolicznych miejscowości do zachodniej Ukrainy lub Polski
 • fundacja prowadzi centrum ewakuacyjne dla ukraińskich uchodźców wewnętrznych pod Krzemieńczukiem, tam też znajduje się jeden z magazynów pomocy humanitarnej
 • PCPM regularnie organizuje transporty z pomocą humanitarną i medyczna do Ukrainy, przekazujemy m.in.: żywność, środki sanitarne, leki, ale także sprzęt medyczny
 • We Lwowie fundacja zorganizowała tranzytowy magazyn pomocy humanitarnej i medycznej
 • Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM organizuje i zapewnia ewakuacje medyczne z Ukrainy
 • Medycy z PCPM, pierwszej i jedynej jak dotąd takiej grupy w Polsce, wspierali też ewakuacje dzieci ze szpitali onkologicznych w Ukrainie
 • Fundacja PCPM wraz z Norwegian Refugee Council (NRC) prowadzi program pomocy finansowej Multi-Purpose Cash Assistance program (MPCA), zapomogi trafiły już do ponad 4 tys. osób
 • wraz z organizacją CARE, Fundacja PCPM prowadzi bardziej sprecyzowany program pomocy finansowej Targeted Cash Assistance Program (TCAP), który jest przeznaczony dla uchodźców niezdolnych do pracy (kobiety w ciąży, z małymi dziećmi, osób z niepełnosprawnościami, emerytów powyżej 60 r.ż.)
 • PCPM prowadzi, finansowany przez NRC, punkt tranzytowy dla uchodźców z Ukrainy przy dworcu Warszawa Wschodnia, codziennie trafia tam kilkaset osób, a kilkadziesiąt dostaje pomoc medyczną
 • organizacja prowadzi też program zatrudniania nauczycieli-uchodźców z Ukrainy (Cash for work). W programie funkcjonuje także zatrudnienie tłumaczy, czy opiekunów i animatorów dla dzieci
 • w Warszawie Fundacja uruchomiła Centrum Edukacyjno Kreatywne PCPM (CEK PCPM mBank) dla dzieci i kobiet
 • Fundacja PCPM wspiera lub wsparła też inne ośrodki pomocy dla uchodźców np. ośrodek Caritas w Bojanowie

Zobacz jak biznes wspiera pomoc Fundacji PCPM Ukrainie?