Poprawa efektywności i jakości ratownictwa medycznego 2019-2020

Poprawa efektywności i jakości ratownictwa medycznego 2019-2020

Palestyńscy ratownicy medyczni mają ogromne doświadczenie w udzielaniu pomocy. Jednak do tej pory, po ukończeniu kursów ratowniczych i rozpoczęciu pracy w zawodzie, nie brali udziału w żadnych szkoleniach odświeżających i pogłębiających wiedzę. Brakowało także jednolitych standardów pracy ratowników zatrudnionych w różnych instytucjach. Co więcej, dojazd służb ratunkowych do wielu społeczności, jest znacznie utrudniony, co opóźnia czas reakcji w nagłych wypadkach. Fundacja PCPM wspiera podnoszenie standardów ratownictwa medycznego na Zachodnim Brzegu Jordanu tak, aby mieszkańcy mogli korzystać z opieki medycznej na wysokim poziomie.|Palestyńscy ratownicy medyczni mają ogromne doświadczenie w udzielaniu pomocy. Jednak do tej pory, po ukończeniu kursów ratowniczych i rozpoczęciu pracy w zawodzie, nie brali udziału w żadnych szkoleniach odświeżających i pogłębiających wiedzę. Brakowało także jednolitych standardów pracy ratowników zatrudnionych w różnych instytucjach. Co więcej, dojazd służb ratunkowych do wielu społeczności, jest znacznie utrudniony, co opóźnia czas reakcji w nagłych wypadkach. Fundacja PCPM wspiera podnoszenie standardów ratownictwa medycznego na Zachodnim Brzegu Jordanu tak, aby mieszkańcy mogli korzystać z opieki medycznej na wysokim poziomie.|Palestyńscy ratownicy medyczni mają ogromne doświadczenie w udzielaniu pomocy. Jednak do tej pory, po ukończeniu kursów ratowniczych i rozpoczęciu pracy w zawodzie, nie brali udziału w żadnych szkoleniach odświeżających i pogłębiających wiedzę. Brakowało także jednolitych standardów pracy ratowników zatrudnionych w różnych instytucjach. Co więcej, dojazd służb ratunkowych do wielu społeczności, jest znacznie utrudniony, co opóźnia czas reakcji w nagłych wypadkach. Fundacja PCPM wspiera podnoszenie standardów ratownictwa medycznego na Zachodnim Brzegu Jordanu tak, aby mieszkańcy mogli korzystać z opieki medycznej na wysokim poziomie.|Palestyńscy ratownicy medyczni mają ogromne doświadczenie w udzielaniu pomocy. Jednak do tej pory, po ukończeniu kursów ratowniczych i rozpoczęciu pracy w zawodzie, nie brali udziału w żadnych szkoleniach odświeżających i pogłębiających wiedzę. Brakowało także jednolitych standardów pracy ratowników zatrudnionych w różnych instytucjach. Co więcej, dojazd służb ratunkowych do wielu społeczności, jest znacznie utrudniony, co opóźnia czas reakcji w nagłych wypadkach. Fundacja PCPM wspiera podnoszenie standardów ratownictwa medycznego na Zachodnim Brzegu Jordanu tak, aby mieszkańcy mogli korzystać z opieki medycznej na wysokim poziomie.

Status: zrealizowany
Termin realizacji: kwiecień 2019 – grudzień 2020
Nazwa projektu: Wsparcie programu kształcenia kadr i rozwoju systemu ratownictwa medycznego oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych

Projekt PCPM jest finansowany ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ RP.

Główne cele:

 • Poprawa efektywności i jakości ratownictwa medycznego na Zachodnim Brzegu Jordanu
 • Stworzenie funkcjonującego systemu ustawicznego kształcenia dla ratowników medycznych, wraz z wykształceniem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej
 • Przygotowanie jednolitych zasad pracy dla ratowników medycznych w różnych instytucjach
 • Poprawa jakości wyposażenia karetek Palestyńskiego Komitetu Czerwonego Półksiężyca (PRCS), Szpitalnego Oddziału Ratunkowego PMC w Ramallah oraz Zespołu Szybkiego Reagowania i Ratownictwa PICA
 • Podniesienie kwalifikacji członków zespołu ratunkowego PICA w zakresie działań medycznych na misjach zagranicznych
 • Zwiększenie wiedzy na temat pierwszej pomocy w miejscowościach położonych w strefie C, z utrudnionym dostępem do usług medycznych.

Działania:

W 2019 roku:

 • Przygotowanie, wraz z partnerami, programu ustawicznego kształcenia dla ratowników medycznych na Zachodnim Brzegu.
 • Wspólne opracowanie jednolitych zasad pracy ratowników medycznych, z zaleceniem wprowadzenia ich na skalę ogólnokrajową
 • Ewaluacja pracy obecnych ratowników medycznych i wyposażenia karetek PRCS
 • Przeprowadzenie pierwszych dwóch serii szkoleń dla kandydatów na instruktorów kursów doszkalających w nowym systemie ustawicznego kształcenia dla ratowników medycznych w Palestynie
 • Wyposażenie w niezbędny sprzęt karetek PRCS, szpitalnego oddziału ratunkowego w szpitalu PMC w Ramallah oraz Zespołu Szybkiego Reagowania i Ratownictwa PICA
 • Przeprowadzenie szkoleń dla członków Zespołu Szybkiego Reagowania i Ratownictwa PICA z międzynarodowych standardów medycznych w opiece przedszpitalnej (ITLS) i wsparcia psychologicznego w czasie misji zagranicznych
 • Przeprowadzenie 15 szkoleń z pierwszej pomocy dla mieszkańców miejscowości położonych w Strefie C, dystrykty Jerycha i Hebronu

W 2020 roku:

 • Ewaluacja palestyńskich kandydatów na instruktorów ratownictwa oraz prowadzonych przez nich kursów doskonalących dla ratowników medycznych. Ok. 50-60 regularnych ratowników medycznych PRCS przejdzie kursy odświeżające wiedzę.
 • Szkolenia dla kandydatów na coachów ratownictwa medycznego
 • Uzupełnienie wyposażenia karetek i SOR PMC w Ramallah zgodnie ze zdiagnozowanymi w roku 2019 potrzebami
 • Przeprowadzenie czterech szkoleń dla zespołu ratunkowego PICA: w zakresie standardów współpracy na misjach zagranicznych (UN-OCHA, INSARAG) oraz międzynarodowych standardów medycznych w opiece przedszpitalnej (ITLS)
 • Przeprowadzenie szkolenia z zarządzania kryzysowego dla zespołu Jednostki Służb Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia
 • Przeprowadzenie 22 szkoleń z pierwszej pomocy dla mieszkańców miejscowości położonych w strefie C, dystrykty Dżeninu, Jerozolimy, Nablusu i Tubasu

Odbiorcy:

W ramach trwania projektu:

 • ok. 24 ratowników medycznych przejdzie szkolenia instruktorskie lub na coachów,
 • ok. 50-60 ratowników medycznych przejdzie kursy doskonalące,
 • ok. 300 ratowników będzie beneficjentami coachingu,
 • ok. 55 członków Zespołu Szybkiego Reagowania i Ratownictwa PICA podniesie swoje kwalifikacje,
 • ok. 740 mieszkańców Strefy C weźmie udział w szkoleniach z pierwszej pomocy.

Podniesienie jakości wyposażenia karetek PRCS i szpitalnego oddziału ratunkowego w Ramallah oraz wyższe kwalifikacje ratowników wpłyną na jakość leczenia tysięcy pacjentów. Z kolei szkolenia dla zespołu ratunkowego PICA przełożą się na skuteczniejsze niesienie pomocy setkom potrzebujących na świecie.

Obszar realizacji:

Palestyna: Zachodni Brzeg Jordanu (w tym strefa C, administrowana przez Izrael), Ramallah oraz miejscowości w dystryktach Jerycha, Hebronu, Dżeninu, Jerozolimy, Nablusu i Tubasu

Palestyńscy ratownicy medyczni mają ogromne doświadczenie w udzielaniu pomocy zarówno w codziennych sytuacjach, jak i tych wynikających z toczącego się konfliktu. Jednak do tej pory, po ukończeniu kursów ratowniczych i rozpoczęciu pracy w zawodzie, nie brali udziału w żadnych szkoleniach odświeżających i pogłębiających wiedzę. Brakowało także jednolitych standardów pracy ratowników zatrudnionych w różnych instytucjach. Co więcej, dojazd służb ratunkowych na Zachodnim Brzegu do wielu społeczności zamieszkujących w tzw. Strefie C, która znajduje się pod kontrolą izraelską, jest znacznie utrudniony. To opóźnia czas reakcji w nagłych wypadkach i ogranicza dostęp mieszkańców do opieki medycznej.

Od 2019 roku Fundacja PCPM bierze udział w przygotowaniu systemu ustawicznego kształcenia oraz jednolitych wytycznych pracy dla ratowników medycznych na Zachodnim Brzegu. We współpracy z Palestyńskim Komitetem Czerwonego Półksiężyca (PRCS) szkolimy instruktorów ratownictwa i przygotowujemy program szkoleń doskonalących i podnoszących kwalifikacje obecnych ratowników. Pracujemy także nad wprowadzeniem ogólnopaństwowych zasad pracy dla ratowników medycznych.

Oprócz szkolenia kadry medycznej chcemy też sprawić, aby mieszkańcy trudno dostępnych stref sami potrafili radzić sobie w rasie nagłych wypadków. Wspólnie z PRCS przeprowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców miejscowości w strefie C. Podniesiemy też kwalifikacje członków palestyńskiego Zespołu Szybkiego Reagowania i Ratownictwa, który udziela pomocy za granicami państwa, a dodatkowo wyposażymy karetki PRCS, szpitalny oddział ratunkowy w Ramallah oraz Zespół Szybkiego Reagowania i Ratownictwa.

W ramach projektu współpracujemy z Palestyńskim Komitetem Czerwonego Półksiężyca (PRCS), Palestyńską Agencją Współpracy Międzynarodowej (PICA), która koordynuje Zespół Szybkiego Reagowania i Ratownictwa, oraz z Ministerstwem Zdrowia Państwa Palestyny.

Fundacja PCPM wspiera podnoszenie standardów ratownictwa medycznego na Zachodnim Brzegu Jordanu od dwóch lat. W 2017 roku eksperci z Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM przeprowadzili szkolenia z międzynarodowych standardów pomocy przedszpitalnej dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników i członków obrony cywilnej, wchodzących w skład medycznej grupy szybkiego reagowania Palestinian International Cooperation Agency (PICA). W roku kolejnym, we współpracy z PICA oraz palestyńskim Komitetem Czerwonego Półksiężyca, szkoliliśmy ratowników medycznych oraz członków obrony cywilnej z zarządzania kryzysowego.

Polska Pomoc