Jak zmienialiśmy świat w 2020 roku?

LIBAN 

Nieprzerwanie od 2012 roku wspieramy Liban, troszcząc się o  schronienie, zdrowie, bezpieczeństwo i  edukację jego mieszkańców,  zarówno Libańczyków, jak i syryjskich uchodźców. Wspieramy centrum edukacyjne i ośrodek medyczny na północy kraju. Trzeci rok  chronimy przed zimą syryjskie rodziny w górzystych rejonach Libanu. Odbudowujemy zniszczone namioty i ocieplamy je, przygotowujemy  obozowiska do pogarszających się warunków. Odbudowujemy infrastrukturę kraju pogrążonego w kryzysie. Rozbudowujemy kanalizację,  naprawiamy sieć elektryczną. Wspieramy kooperatywy rolnicze – ich produkty trafiły na światowe rynki, w tym także polski. Zwiększamy  bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez szkolenia i zakup sprzętu strażackiego. Odnawiamy zabytkowe budynki w stolicy, zniszczone  po tragicznym wybuchu w  bejruckim porcie. Jako jedyna polska organizacja zarejestrowana w  Libanie mogliśmy zapewnić szeroką  i natychmiastową pomoc humanitarną ofiarom katastrofy. Rodzinom, które straciły wszystko w wyniku tragedii, zapewniamy dach nad  głową. Nasza pomoc finansowana jest ze środków Polskiej pomocy, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, UN Habitat, WFP, UNCERF,  Lebanon Humanitarian Fund, Narodowego Instytutu Wolności oraz dzięki wsparciu polskich Darczyńców. Działania PCPM w  Libanie  można wesprzeć na pcpm.org.pl/liban. 

KENIA 

Intensywnie pracujemy nad profesjonalizacją straży pożarnej w Kenii. Strażacy i strażaczki z całego kraju w czasie pandemii biorą udział  w strażackich szkoleniach zawodowych. Oprócz pomocy eksperckiej, dostarczamy także rzeczową – zestawy do ratownictwa linowego  i  medycznego dla jednostek straży pożarnej a  także sprzęt szkoleniowy w  zbudowanym przez nas Centrum Szkoleń Strażackich  i Ratunkowych w Kiambu. To największy projekt polskiej pomocy rozwojowej w Afryce finansowany przez Polską pomoc. 

PALESTYNA 

Dzięki Polskiej pomocy, wspólnie z  palestyńskim Ministerstwem Zdrowia i  Palestyńskim Stowarzyszeniem Czerwonego Półksiężyca  (PRCS) wspieramy rozbudowę systemu ratownictwa medycznego w Palestynie. Szkolimy mieszkańców miejscowości, w których dostęp  do opieki medycznej jest ograniczony. Budujemy nową kadrę ekspertów. Wyszkoleni przez nas instruktorzy mogą samodzielnie prowadzić  Kurs Doskonalący Ratowników Medycznych (KDRM). Kurs ten jest elementem programu ustawicznego kształcenia i ma utrzymywać  najwyższy poziom medycznych czynności ratunkowych świadczonych przez służby ratownictwa medycznego. Wspieramy palestyńską  służbę zdrowia także rzeczowo – wyposażyliśmy SOR-y lokalnych szpitali a  także karetki pogotowia. Wśród lokalnych mieszkańców  dystrybuujemy apteczki, pozwalające na niesienie pierwszej pomocy. Zrealizowaliśmy również serię specjalistycznych szkoleń dla członków Zespołu Ratunkowego i Szybkiego Reagowania przy Palestyńskiej  Agencji Współpracy Międzynarodowej PICA. Dzięki szkoleniom kadry PICA mogą jeszcze skuteczniej nieść pomoc międzynarodową,  głównie w ramach współpracy South-South Cooperation. 

SUDAN POŁUDNIOWY

Dzięki pomocy darczyńców z Polski regularnie dostarczamy transporty z żywnością ratującą życie. Wspieramy konkretne miejsce – Centrum  Dożywiania w Gordhim. Pracownicy ośrodka leczą skrajnie niedożywione dzieci i są ogromnym wsparciem dla lokalnej społeczności  zagrożonej głodem. Zakup żywności terapeutycznej dla dzieci można wesprzeć na pcpm.org.pl/sudan.

GRUZJA 

Wspieramy mieszkańców górzystych rejonów Gruzji w miejscowościach oddalonych od większych ośrodków miejskich. W znajdujących  się tam bibliotekach tworzymy stanowiska komputerowe a nasi trenerzy uczą pracowników obsługi sprzętu. Dzięki temu w dobie pandemii  COVID-19 mieszkańcy mogą załatwić ważne sprawy urzędowe w trybie online, zamiast udawać się do miasta. We współpracy z Polską  pomocą wyposażamy również punkty biblioteczne w konieczne środki dezynfekcyjne.  

ETIOPIA

Indywidualne wpłaty darczyńców z Polski pozwoliły nam wybudować kuchnię i stołówkę dla uczniów z etiopskiej szkoły Selam Chora.  Zapewniamy im – i w dalszym ciągu chcemy zapewniać – regularne posiłki, które dla wielu uczniów i uczennic są jedynymi w ciągu całego  dnia. Nasze działania w Etiopii można wesprzeć wpłacając darowiznę na pcpm.org.pl/etiopia. Kampania i badanie terenowe sfinansowane  zostało dzięki środkom z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. 

MEDYCZNY ZESPÓŁ RATUNKOWY PCPM

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM niesie pomoc potrzebującym od początku pandemii COVID-19. Przekazaliśmy polskim szpitalom  namioty medyczne i sprzęt. Zorganizowaliśmy ogólnopolską akcję szycia maseczek. Dzięki wsparciu CitiBanku przekazaliśmy szpitalom  w Warszawie i Olsztynie respiratory i sprzęt ochronny. Członkowie zespołu stawiają czoło wirusowi w swoich macierzystych ośrodkach  medycznych a dodatkowo wzięli udział w aż sześciu misjach zagranicznych organizowanych we współpracy z WHO i KPRM (Włochy,  Kirgistan, Tadżykistan, Liban, Madagaskar, Etiopia). W 2020 roku partnerem Zespołu został T-Mobile. 

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest dziś jednym z najbardziej doświadczonych zespołów w Europie w mierzeniu się z COVID-19  a jego działania można wesprzeć na pcpm.org.pl/ratownicy. 

IRAK  

Dzięki środkom z Unii Europejskiej wspieramy – w ramach konsorcjum – lokalne instytucje i samorządy w radzeniu sobie ze skutkami  konfliktów w Iraku. Nasi eksperci pracują nad planami inwestycyjnymi poszczególnych regionów, wspierają lokalny rozwój, wprowadzają  nowoczesne rozwiązania zarządzania siecią wodną, wspierają w  tworzeniu kampanii społecznych mających na celu ograniczenie  marnowania wody.  

SYRIA//GRECJA/JORDANIA 

Dbamy o bezpieczeństwo setek rodzin w syryjskiej prowincji Idlib, gdzie trwa potężny kryzys humanitarny i na greckich wyspach, gdzie  koczują rodziny uciekające przed wojną z Syrii. Dzięki finansowemu wsparciu KPRM w ramach Polskiej pomocy do potrzebujących trafiło  650 specjalnych domów tymczasowych. Kolejne kilkadziesiąt domów, sfinansowane z indywidualnych zbiórek, pozwoliło na stworzenie  we współpracy z ONZ ośrodków kwarantanny na terenie Syrii. Te działania można wesprzeć na pcpm.org.pl/pomoc.

darowizna PCPM - Liban

darowizna PCPM - Liban

darowizna PCPM - Liban

Twoje dane:
* Pole wymagane

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)