Medycy z PCPM przygotowują się do kolejnych pandemii po COVID-19

Medycy z PCPM wymienili doświadczenia z innymi organizacjami i ekspertami, co pozwoli lepiej się przygotować do kolejnych misji w przyszłości. – Warsztaty składały się z kilkunastu interaktywnych sesji dotyczących problemów, z jakimi już się spotkaliśmy podczas naszych misji i na jakie potencjalnie możemy trafić w przyszłości — wyjaśnia Agnieszka Racka, lekarka w Medycznym Zespole Ratunkowym PCPM. – To są przeszkody od logistycznych czy gromadzenia środków ochrony osobistej, po nowe problemy zdrowotne przy różnych nakładających się schorzeniach w środowisku, w jakim nie pracujemy na co dzień, czyli np. w krajach Azji czy Afryki, gdzie mieliśmy ograniczony dostęp do wody czy prądu w szpitalu, albo utrudniony dostęp do niektórych leków — dodaje Racka. – W takim bardzo ludzkim ujęciu, uświadomiliśmy sobie podczas tych rozmów, że problemy czy przeszkody, na które trafialiśmy podczas całej pandemii jako medycy, nie świadczą o naszej nieudolności. Po prostu podejmowaliśmy działania w bardzo trudnych, a przede wszystkim nowych sytuacjach — podsumowuje Monika Piątczak, pielęgniarka w Medycznym Zespole Ratunkowym PCPM.

– Każda z grup uczestniczących w spotkaniu w ramach HERoSa wskazywała własne rozwiązania różnych problemów i wspólnie mogliśmy te rozwiązania porównać i wyciągnąć wnioski — dodaje. – Teraz mając szerszą perspektywę, już po przejściu przez pandemię SARS-CoV-2, możemy zweryfikować nasze działania przy rozwiązywaniu problemów w zwalczaniu COVID-19 (od systemowych, planowania, logistyki, organizacyjnych, informacyjnych, po czysto medyczne) i wybrać najlepsze na przyszłość — ocenia Monika Piątczak.

Projekt HERoS odpowiada na potrzebę oceny dynamiki zmian społecznych podczas pandemii. Będzie trwał do 2023 roku, a jego celem jest poprawa skuteczności reagowania na skutki pandemii. Ważną rolę pełnią w tym programie międzynarodowe zespoły medyczne, które tak jak Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM, niosły ekspercką pomoc medyczną od początku pandemii. Oprócz Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM w jego realizację zaangażowany jest m.in. Włoski Czerwony Krzyż, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Project Hope.

HERoS jest projektem w ramach programu Horyzont 2020 finansowanym w ramach projektu „SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic” call.

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest certyfikowany przez WHO jako tzw. Type 1 Emergency Medical Team – EMT jako jeden z siedmiu na świecie takich zespołów działających przy NGO. Zgodnie w wymogami WHO jest on zdolny do niesienia pomocy nawet w najbardziej zniszczonych obszarach przez okres od 2 do 4 tygodni, posiadając własne namioty szpitalne, zapas materiałów medycznych dla 1400 pacjentów, zapas żywności oraz autonomiczne systemy oczyszczania wody i produkcji energii elektrycznej – łącznie prawie 5 ton wyposażenia. W akcji ratunkowej uczestniczy zazwyczaj od 16 do 20 osób.

Specjaliści z Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM uczestniczyli w 2020 roku w aż sześciu misjach eksperckich we Włoszech, Kirgistanie, Tadżykistanie, Etiopii, Libanie i Madagaskarze. Wszystkie niosły wsparcie medykom i placówkom medycznym leczącym chorych na COVID-19. Dodatkowo po sierpniowym wybuchu w bejruckim porcie grupa ratowników i lekarzy wyjechała z pomocą do Libanu. Doświadczenie zebrane razem z włoskimi lekarzami w Brescii tuż po ogłoszeniu pandemii, kiedy oczy całego świata były skupione na ich pracy – przekazywali przez cały rok podczas regularnych misji na trzech kontynentach. Zasilali zespoły lekarzy w placówkach położonych w górach, w miejscach, gdzie dostęp do opieki medycznej był ograniczony, gdzie brakowało bieżącej wody czy medycznego personelu. Rozległym doświadczeniem dzielą się nadal – także online, równolegle pracując w macierzystych placówkach w Polsce. Mimo wielu intensywnych misji nie zostawili zatem bez pomocy macierzystych placówek w Polsce. To pozwala określać polski zespół, jednym z najbardziej doświadczonych w Europie i poza jej granicami walce z COVID-19. W 2021 roku Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM przeprowadził rekrutację nowych członków, głównie lekarzy i medyków innych specjalności. Uczestniczył także w misji wspierającej walkę z COVID-19 w Ugandzie, budując w szpitalu niedaleko stolicy kraju, oddział intensywnej terapii. Wspierał też misję brytyjskiego EMT w Malawi. W 2022 roku członkowie pierwszego i jedynego polskiego EMT zaangażowani są w ewakuacje medyczne z Ukrainy, szkolenia służb medycznych w Palestynie i Etiopii oraz prowadzenie punktu medycznego dla uchodźców z Ukrainy w Warszawie przy centrum tranzytowym.