PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Praca w Fundacji PCPM

Sprawnie i efektywnie działająca organizacja pozarządowa zajmująca się pomocą w miejscach kryzysów humanitarnych i pomocą rozwojową poszukuje...

 

REKRUTACJE ZAKOŃCZONE: